przejdź do zawartości

up

Bezpłatne spotkania dla MŚP na temat CSR

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera zaprasza na cykl spotkań poświęconych tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR). Spotkania informacyjne realizowane są na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego.

Spotkania informacyjne mają na celu przygotowanie przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski do realizacji celów strategicznych firmy w powiązaniu z koncepcją odpowiedzialnego biznesu, tj. z uwzględnieniem interesów społecznych, aspektów środowiskowych, relacji z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

Stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu może przynieść przedsiębiorstwu szereg wymiernych korzyści, takich jak:

  • budowanie przewagi konkurencyjnej oraz orientacji na długotrwały i stabilny wzrost;
  • lepsze wykorzystanie majątku trwałego i kapitału ludzkiego;
  • zbudowanie przejrzystej, opartej na współpracy oraz wysokich standardach etycznych kultury organizacyjnej;
  • ukształtowanie pozytywnego wizerunku, w tym wzmocnienie rozpoznawalności wśród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych;
  • pozytywne postrzeganie w oczach potencjalnych kandydatów do pracy, jak również wzrost poziomu satysfakcji pracowników, ich lojalności i motywacji;
  • pozytywne postrzeganie przez otoczenie władz przedsiębiorstwa, które zainicjowały i podejmują działania w obszarze CSR.

W II połowie 2012 r. przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania z zakresu CSR będą miały możliwość uzyskania wsparcia finansowego (dotacji) na realizację projektów zwiększających zrównoważoną konkurencyjność MŚP w odniesieniu do następujących obszarów CSR: środowisko, relacje z personelem przedsiębiorstwa, zaangażowanie społeczne. Pomoc finansowa udzielana będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w oparciu o zasadę de minimis.

Udział w spotkaniach informacyjnych pozwoli na uzyskanie wszechstronnej wiedzy w zakresie CSR, co niewątpliwie przyczyni się do wykreowania ciekawych pomysłów na realizację projektów CSR w przedsiębiorstwach i stworzy możliwość aplikowania o dotację na m.in. inwestycje oraz usługi doradcze niezbędne do wdrożenia projektów.

Do udziału w spotkaniach informacyjnych zaproszone są w szczególności osoby odpowiedzialne za zarządzanie, planowanie strategiczne oraz działania public relations.

Ze względu na finansowanie projektu przez Szwajcarię, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, każda ze zgłoszonych osób jest zobligowana do uczestnictwa w całym programie zajęć i obecności podczas 3 dni spotkań informacyjnych.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Terminy spotkań:

  • 14 maja 2012 r. (poniedziałek)

Tematyka spotkania: międzynarodowe standardy i zasady CSR; kluczowe obszary CSR: relacje z pracownikami, środowisko, zaangażowanie społeczne.

  • 24 maja 2012 r. (czwartek)

Tematyka spotkania: eko-wydajność; uwzględnienie kryteriów społecznych i ekologicznych w eksporcie towarów i usług; proces tworzenia i wdrażania strategii CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach; korzyści i zagrożenia związane z wdrożeniem CSR.

  • 31 maja 2012 r. (czwartek)

Tematyka spotkania: narzędzia do prowadzenia systematycznych porównań (benchmarkingu); monitorowanie i komunikowanie efektów CSR; przykłady dobrych praktyk z różnych regionów Polski; źródła finansowania projektów CSR; źródła informacji o CSR.

Miejsce spotkań:

Spotkania będą organizowane w godzinach: 9:00 16:15, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, (sala konferencyjna, III piętro).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej projektu, www.csr.parp.gov.pl.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniach informacyjnych przyjmowane są do dnia 8 maja 2012 r.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie udzielane są pod numerami telefonów:
tel.: 17 857 71 00 wew. 35,
tel.: 17 852 99 01,
tel. kom.: 501 943 252.

Serdecznie zapraszamy!

 

Aktualności

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ - "Możliwości Współpracy Gospodarczej Między Chinami (Hangzhou) i Polską"

2019.05.17

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję organizowaną wspólnie przez CCPIT Hangzhou (China Council for the Promotion of International Trade), Krajową Izbę Gospodarczą oraz Krajową Izbę Gospodarczą Centrum Promocji dotyczącą: „Możliwości Współpracy Gospodarczej Między Chinami (Hangzhou) oraz Polską.”

więcej »

China Homelife Poland - Export Expo - stoisko wystawiennicze Mazowsze

2019.05.17

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza mazowieckich producentów i usługodawców (zarejestrowanych w województwie mazowieckim) do udziału w charakterze wystawcy w targach „Export Expo” – regionalnym panelu eksportowym organizowanym w ramach VIII edycji targów China Homelife Poland 2019.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right