przejdź do zawartości

up

Bezpłatne spotkania dla MŚP na temat CSR

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera zaprasza na cykl spotkań poświęconych tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR). Spotkania informacyjne realizowane są na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego.

Spotkania informacyjne mają na celu przygotowanie przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski do realizacji celów strategicznych firmy w powiązaniu z koncepcją odpowiedzialnego biznesu, tj. z uwzględnieniem interesów społecznych, aspektów środowiskowych, relacji z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

Stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu może przynieść przedsiębiorstwu szereg wymiernych korzyści, takich jak:

  • budowanie przewagi konkurencyjnej oraz orientacji na długotrwały i stabilny wzrost;
  • lepsze wykorzystanie majątku trwałego i kapitału ludzkiego;
  • zbudowanie przejrzystej, opartej na współpracy oraz wysokich standardach etycznych kultury organizacyjnej;
  • ukształtowanie pozytywnego wizerunku, w tym wzmocnienie rozpoznawalności wśród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych;
  • pozytywne postrzeganie w oczach potencjalnych kandydatów do pracy, jak również wzrost poziomu satysfakcji pracowników, ich lojalności i motywacji;
  • pozytywne postrzeganie przez otoczenie władz przedsiębiorstwa, które zainicjowały i podejmują działania w obszarze CSR.

W II połowie 2012 r. przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania z zakresu CSR będą miały możliwość uzyskania wsparcia finansowego (dotacji) na realizację projektów zwiększających zrównoważoną konkurencyjność MŚP w odniesieniu do następujących obszarów CSR: środowisko, relacje z personelem przedsiębiorstwa, zaangażowanie społeczne. Pomoc finansowa udzielana będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w oparciu o zasadę de minimis.

Udział w spotkaniach informacyjnych pozwoli na uzyskanie wszechstronnej wiedzy w zakresie CSR, co niewątpliwie przyczyni się do wykreowania ciekawych pomysłów na realizację projektów CSR w przedsiębiorstwach i stworzy możliwość aplikowania o dotację na m.in. inwestycje oraz usługi doradcze niezbędne do wdrożenia projektów.

Do udziału w spotkaniach informacyjnych zaproszone są w szczególności osoby odpowiedzialne za zarządzanie, planowanie strategiczne oraz działania public relations.

Ze względu na finansowanie projektu przez Szwajcarię, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, każda ze zgłoszonych osób jest zobligowana do uczestnictwa w całym programie zajęć i obecności podczas 3 dni spotkań informacyjnych.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Terminy spotkań:

  • 14 maja 2012 r. (poniedziałek)

Tematyka spotkania: międzynarodowe standardy i zasady CSR; kluczowe obszary CSR: relacje z pracownikami, środowisko, zaangażowanie społeczne.

  • 24 maja 2012 r. (czwartek)

Tematyka spotkania: eko-wydajność; uwzględnienie kryteriów społecznych i ekologicznych w eksporcie towarów i usług; proces tworzenia i wdrażania strategii CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach; korzyści i zagrożenia związane z wdrożeniem CSR.

  • 31 maja 2012 r. (czwartek)

Tematyka spotkania: narzędzia do prowadzenia systematycznych porównań (benchmarkingu); monitorowanie i komunikowanie efektów CSR; przykłady dobrych praktyk z różnych regionów Polski; źródła finansowania projektów CSR; źródła informacji o CSR.

Miejsce spotkań:

Spotkania będą organizowane w godzinach: 9:00 16:15, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, (sala konferencyjna, III piętro).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej projektu, www.csr.parp.gov.pl.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniach informacyjnych przyjmowane są do dnia 8 maja 2012 r.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie udzielane są pod numerami telefonów:
tel.: 17 857 71 00 wew. 35,
tel.: 17 852 99 01,
tel. kom.: 501 943 252.

Serdecznie zapraszamy!

 

Aktualności

Kwalifikacja terenów do II etapu ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2021

2021.05.06

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie Grunt na Medal 2021. Państwa wysiłek związany z przygotowaniem oferty w sposób istotny wzbogacił zasoby Generatora Ofert Inwestycyjnych PAIH, a w konsekwencji zwiększył szansę na pozyskanie inwestora. Łącznie, z wszystkich regionów do pierwszego etapu konkursu zgłoszono 164 tereny inwestycyjne.

więcej »

„Eksport i ekspansja zagraniczna w programach PAIH S.A. KUKE S.A. i BGK” - Webinar

2021.04.08

Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z partnerami wydarzenia PAIH S.A. i KUKE S.A. zaprasza na bezpłatny webinar: „Eksport i ekspansja zagraniczna w programach PAIH S.A. KUKE S.A. i BGK”

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right