przejdź do zawartości

up

Cel i grupa docelowa

Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w 71 Jednostkach Samorządu Terytorialnego województwa mazowieckiego, poprzez objęcie audytem wstępnym i szkoleniami z zakresu obsługi inwestora w samorządzie w 141 JST, z których minimum 71 wdroży bądź zmodernizuje standardy obsługi inwestora obowiązujące w jednostce.

Wdrożenie bądź modernizacja standardów nastąpi dzięki kompleksowemu wsparciu jednostek w postaci szkoleń, wsparciu w procesie elektronizacji dostępu do informacji o ofercie inwestycyjnej, świadczonemu doradztwu indywidualnemu w tym zakresie oraz udziału w lokalnej sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora. Na podstawie audytu końcowego (lista sprawdzająca wypełniana przez eksperta ARMSA na podstawie informacji otrzymanych od JST), nastąpi potwierdzenie wdrożenia bądź modernizacji standardów obsługi inwestora.

Grupę docelową w projekcie stanowią:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego położone na obszarze województwa mazowieckiego oraz podmiot wykonujący na podstawie stosownych dokumentów zadania samorządu województw w zakresie prowadzenia polityki rozwoju województwa o której stanowi art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018r. poz. 913, ze zm.).
  2. Pracownicy samorządowi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260, ze zm.) oraz pracownicy podmiotu wykonującego na podstawie stosownych dokumentów zadania samorządu województw w zakresie prowadzenia polityki rozwoju województwa o której stanowi art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa

Aktualności

EKSPORT MASZYN I URZĄDZEŃ DO USA

2020.07.06

Szanowni Państwo, W 2019 eksport maszyn i urządzeń do USA stanowił jedną z głównych grup towarów eksportowanych z Polski za ocean. Teraz, w obliczu widocznego w USA trendu zwiększania dywersyfikacji źródeł dostaw gotowych towarów i komponentów z zagranicy, pojawiają się nowe możliwości eksportowe dla polskich producentów.

więcej »

Nawet prawie 430 tys. zł z unijnych środków na pomoc w koronakryzysie

2020.06.24

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right