przejdź do zawartości

up

Forum IOB - warsztaty dla branży chemicznej - środa, 28.08.2019

Województwo Mazowieckie od kilku lat w ramach Forum Instytucji Otoczenia Biznesu  udostępnia przestrzeń dla uczestników szeroko rozumianego ekosystemu innowacji do dyskusji nad tematami ważnymi dla rozwoju regionu. Podmioty ze świata nauki, biznesu i usług dla biznesu (Instytucje Otoczenia Biznesu) mogą brać czynny udział w realizacji celów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Uwzględniając potrzeby ekosystemu najbliższe spotkanie Forum IOB zostanie poświęcone jedynie obszarowi chemicznemu. Zaproszeni prelegenci spróbują przyjrzeć się wyzwaniom, jakie niesie funkcjonowanie w tym obszarze, zarówno z punktu widzenia młodego wynalazcy, doświadczonego naukowca, jak i firmy chcącej wejść na rynki zagraniczne.

W gronie prelegentów wystąpią:

  • Pan Yuri van Loon - przedstawiciel ReConfirm[1], konsultant ds. polityki i badań w Ecorys, który poprowadzi warsztat o możliwościach współpracy międzyregionalnej w kontekście inteligentnej specjalizacji
  • Pan Mariusz Kaczmarek - Senior Ekspert Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który powie o chemii przyszłości - kluczowych kierunkach rozwoju strategicznego tego sektora gospodarki
  • Pan dr hab. inż. Marek Marcinek - prof. Politechniki Warszawskiej, który zabierze głos na temat wyzwań w świecie nauki.

Termin: środa, 28 sierpnia br. w godz. 10:30 – 15:00

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie, sala konferencyjna na parterze.

Agenda spotkania poniżej. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim, bez tłumaczenia.

Liczba miejsc ograniczona. Potwierdzenie udziału w spotkaniu drogą elektroniczną, e-mail: olga.michalska@mazovia.pl, lub telefonicznie 22 511 74 24 do 23 sierpnia br. (piątek) do godz. 12:00.

Więcej informacji na temat dotychczas wspieranych inicjatyw przez województwo mazowieckie, związanych z obszarem chemicznym:

 

  • projekt S3CHEM - projekt realizowany w ramach programu Interreg Europa 2014 – 2020, którego głównym celem była poprawa wdrażania regionalnych strategii innowacji w obszarze sektora chemicznego i sektorów powiązanych, wspomagana wymianą międzyregionalną i wielostronnym procesem nauki pomiędzy kilkoma europejskimi regionami chemicznymi. Więcej informacji pod linkiem: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/s3chem.html

 

  • sieć ECRN - Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ECRN), która ma na celu zwiększenie świadomości władz regionalnych i osób zaangażowanych w kształtowanie europejskich polityk w obszarach rozwojowych branży chemicznej. Mazowsze należy do tej organizacji od 2011 r. Do głównych zadań ECRN należy wspólne reprezentowanie interesów regionów chemicznych na forum UE, jak też inicjowanie wspólnych projektów między regionami i interesariuszami z regionów stowarzyszonych z całej Europy. Więcej informacji pod linkiem: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/ecrn.html

 

  • Platforma S3 – platforma zrzeszająca przedstawicieli regionów z całej Unii Europejskiej, w tym administracji, przedsiębiorstw i jednostek naukowych, tworzące tym samym ogólnoeuropejskie klastry innowacyjności w priorytetowych obszarach. Jednym z obszarów jest Chemiczny Obszar Tematyczny, zwany potocznie Chemical Partnership, powołany z inicjatywy regionów: Lombardia, Limburgia oraz europejskiego stowarzyszenia Europejska Sieć Regionów Chemicznych ECRN, w ramach  Platformy S3 na rzecz modernizacji przemysłu („Industrial Modernisation”, S3P-Industry). Głównym celem jest wypracowywanie projektów B+R, których realizacja mogłaby być finansowana w ramach polityk UE. Więcej informacji pod linkiem: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/chemicals

 

Osoby do kontaktu:

Olga Michalska, tel. 22 511 74 24; e-mail: olga.michalska@mazovia.pl.

Sylwia Sztark; tel. 22 511 74 28; e-mail: sylwia.sztark@mazovia.pl

Aktualności

Nawet prawie 430 tys. zł z unijnych środków na pomoc w koronakryzysie

2020.06.24

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

więcej »

Konferencja Urzędu Patentowego RP " - „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa - Przebrała się m!arka” w dniach 29-30 czerwca 2020 r.

2020.06.24

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej przez Urząd Patentowy RP on line „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa - Przebrała się m!arka” w dniach 29-30 czerwca 2020 r.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right