przejdź do zawartości

up

Grunt na Medal 2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż ruszyła VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal” 2016 organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych wspólnie z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora - Partnerami PAIiIZ

Cel konkursu:

 • Wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w województwie spośród terenów o parametrach opisanych w załączniku nr 1.

Przewidywana korzyść dla gminy – uczestnika konkursu:

Zwiększenie szansy na pozyskanie inwestora zagranicznego dzięki:

 • preferencyjnemu wskazaniu zwycięskich terenów przez PAIiIZ i urzędy marszałkowskie przy proponowaniu lokalizacji zagranicznym inwestorom,
 • promocji terenów – zwycięzców konkursu na forum międzynarodowym, prowadzonej przez PAIiIZ i zarządy województw.

Zasady konkursu:

 1. Ogłoszenie o konkursie, ewentualnych zmianach w jego zasadach i warunkach uczestnictwa jest umieszczane na portalu PAIiIZ www.paiz.gov.pl, urzędów marszałkowskich oraz instytucji, w których znajdują cię Centra Obsługi Inwestora (COI) – Partnerzy PAIIZ.
 2. Konkurs „Grunt na medal”  jest adresowany do starostów powiatów, prezydentów, burmistrzów i wójtów wszystkich gmin w Polsce.
  1. Z udziału w konkursie wykluczone są tereny Specjalnych Stref Ekonomicznych, Parków Przemysłowych i Technologicznych oraz tereny, które zwyciężyły w poprzednich edycjach konkursu Grunt na Medal.
  2. Tereny inwestycyjne mogą być zgłaszane do konkursu wyłącznie przez starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin, w których są one zlokalizowane.
  3. Zgłaszane tereny mogą stanowić własność starostwa lub gminy bądź mieć inny, ale prawnie uregulowany status własnościowy. Niezbędne jest wówczas oświadczenie właściciela prywatnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
  4. Do konkursu można zgłaszać jedynie tereny niezabudowane (greenfield) przeznaczone pod inwestycje przemysłowe, o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha.
  5. Jedna gmina może zgłosić więcej niż jeden teren inwestycyjny.
  6. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
  7. Komisja konkursowa wybiera jeden teren inwestycyjny w każdym województwie. W wyniku prac komisji wyłoniona zostaje lista 16 zwycięzców.

Przebieg konkursu:

 • Zgłoszenia terenów inwestycyjnych do konkursu należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 • Warunkiem przyjęcia terenu do udziału w konkursie jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego opisu terenu w języku polskim i angielskim, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego regulaminu wraz z materiałami uzupełniającymi oraz krótkiej informacji o gminie według wzorca (załącznik nr 5).
 • Kompletne zgłoszenia terenów inwestycyjnych wraz z opisem i materiałami uzupełniającymi, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy właściwy dla danego województwa. Oryginał zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 3) oraz ew. oświadczenia właściciela prywatnego (załącznik nr 2) należy dosłać pocztą tradycyjną do regionalnego COI – Partnera PAIiIZ. Listę z adresami zawiera załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.
 • Termin przesyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu upływa z dniem 20 maja 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 31 października 2016 roku. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na portalu PAIiIZ www.paiz.gov.pl, na stronach internetowych urzędów marszałkowskich oraz instytucji, w których znajdują się Regionalne COI - Partnerzy PAIIZ. Uhonorowanie zwycięzców nastąpi w trakcie specjalnie na tą okoliczność zorganizowanej konferencji.

Nagrody dla zwycięzcy w konkursie „Grunt na Medal” 2016:

W VII edycji konkursu „Grunt na Medal” nagrodą dla zwycięzcy będzie:

 • okolicznościowa statuetka,
 • certyfikat „Grunt na medal” 2016 podpisany przez Prezesa PAIiIZ i Marszałka Województwa,
 • możliwość używania logo „Grunt na medal” 2016 w materiałach promocyjnych,
 • promocja zwycięskiego terenu na portalu PAIiIZ,
 • specjalna promocja terenu w ramach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez PAIiIZ i urzędy marszałkowskie.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20 maja 2016 r. na adres:

ARM S.A.
ul. Świętojerska 9
00-236 Warszawa

W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt zPanem Tomaszem Wolffem, tel. 22 566 47 85, t.wolff@armsa.pl

UWAGA! W związku z zapytaniem dotyczącym oświadczenia właściciela prywatnego (Załącznik 2) zaistniała potrzeba dostosowania tego załącznika dla właściciela (np. Skarb Państwa, ANR itp.), który może zbyć teren wyłącznie w drodze przetargu. W związku z tym dostosowano Załącznik nr 2a do takich potrzeb. Poniżej znajdziecie Państwo Załącznik 2a oraz zmieniony regulamin uwzględniający dodanie tego załącznika.

Załączniki:

Aktualności

Jeśli Państwa kalendarz jest pełen spotkań i trudno jest wygospodarować dwa dni na pełny udział w tegorocznym Kongresie Bezpieczeństwa Żywności, to mamy rozwiązanie! Zapraszamy tylko 11.09.19 do Hotelu Arche.

2019.09.05

Jeśli Państwa kalendarz jest pełen spotkań i trudno jest wygospodarować dwa dni na pełny udział w tegorocznym Kongresie Bezpieczeństwa Żywności, to mamy rozwiązanie! Zapraszamy tylko 11.09.19 do Hotelu Arche.

więcej »

Akcelerator branżowy

2019.09.02

Szanowni Państwo, Miło jest nam poinformować, że do dnia 7 października br. trwa rekrutacja do projektu Akcelerator Branżowy dla sektora jachtów i łodzi, którego pierwsza część zaplanowana została na 22-23 października 2019 roku w Warszawie. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem PFR S.A. oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, we współpracy z Grupą PFR.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right