przejdź do zawartości

up

Informacja o o przetargach GASG.

Informacja

Zarządu Powiatu Garwolińskiego o ogłoszeniu  przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie w  Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej (GASG).   

 

  1. Przetargiem objęta została nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 1,3684 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2461/20 o pow. 0,6373 ha i 2461/19 o pow. 0,7311 ha, położona w Garwolinie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1G/00037928/8.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi  netto 1 370 000 zł. (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych). Do najwyższej ceny osiągniętej w przetargu, zostanie doliczony 23% podatek VAT .
  3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26  ( pokój nr 317 na III piętrze).
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200 000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 8 listopada 2019 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).
  5. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie oraz opublikowane zostanie: na stronach internetowych www.garwolin-starostwo.pli w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Garwolinie. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym zostanie zamieszczony w gazecie Rzeczpospolita.
    1. Szczegółowych informacji o przetargu  udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, pok. nr 225 nr tel. (25) 684-29-63, email: wydz.geodezji@garwolin-starostwo.pl.

 

 

Aktualności

Nawet prawie 430 tys. zł z unijnych środków na pomoc w koronakryzysie

2020.06.24

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

więcej »

Konferencja Urzędu Patentowego RP " - „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa - Przebrała się m!arka” w dniach 29-30 czerwca 2020 r.

2020.06.24

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej przez Urząd Patentowy RP on line „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa - Przebrała się m!arka” w dniach 29-30 czerwca 2020 r.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right