przejdź do zawartości

up

Informacja o o przetargach GASG.

Informacja

z ogłoszenia Zarządu Powiatu Garwolińskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej (GASG). 

  1. Przetargiem objęta została nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 2,1385 ha, oznaczona w ewidencji gruntów  i budynków jako działki nr: 2461/28 o pow. 0,3243 ha i 2461/34 o pow. 1,8142 ha, położona w Garwolinie w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1G/00037928/8.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 2 700 000 zł. (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych). Do najwyższej ceny osiągniętej w przetargu, zostanie doliczony 23% podatek VAT .
  3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r.                                   o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26 ( pokój nr 317 na III piętrze).
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości              400 000 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia                           29 listopada 2019 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).
  5. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie oraz opublikowane zostanie: na stronach internetowych www.garwolin-starostwo.pli w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Garwolinie. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym zostanie zamieszczony w gazecie Rzeczpospolita
    1. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, pok. nr 225 nr tel. (25) 684-29-63, email: wydz.geodezji@garwolin-starostwo.pl.

 

 

Aktualności

EKSPORT MASZYN I URZĄDZEŃ DO USA

2020.07.06

Szanowni Państwo, W 2019 eksport maszyn i urządzeń do USA stanowił jedną z głównych grup towarów eksportowanych z Polski za ocean. Teraz, w obliczu widocznego w USA trendu zwiększania dywersyfikacji źródeł dostaw gotowych towarów i komponentów z zagranicy, pojawiają się nowe możliwości eksportowe dla polskich producentów.

więcej »

Nawet prawie 430 tys. zł z unijnych środków na pomoc w koronakryzysie

2020.06.24

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right