przejdź do zawartości

up

Informacja o szkoleniach z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego

Eurokreator s.c. rozpoczął realizację projektu ”Partnerstwo publiczno-prywatne – szkolenia dla MMŚP”  finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw  oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Celem projektu jest wzrost liczby MMŚP, których pracownicy nabyli wiedzę dotyczącą przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Dlaczego warto?

To projekt dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski, które planują działania o charakterze partnerstw publiczno – prywatnych. Partnerstwo publiczno-prywatne jest metodą zapewnienia efektywnej kosztowo, terminowej, niezawodnej realizacji zadań publicznych poprzez powierzenie ich faktycznego świadczenia takiemu podmiotowi prywatnemu, który ze względu na swą wiedzę i zasoby może świadczeniem tych usług zarządzać lepiej i oszczędniej. j. Do końca 2015 roku podpisanych zostało przeszło 200 umów PPP.  Partnerstwo Publiczno-Prywatne zostało uznane za jeden z kluczowych instrumentów krajowej polityki inwestycyjnej  szczególnie w zakresie nowych projektów zapewniających rozwój gospodarczy, podniesienie jakości usług publicznych, rewitalizację, infrastrukturę badawczo-rozwojową.

Co oferujemy?

Przedsiębiorstwa i ich pracownicy mogą skorzystać ze szkoleń. W projekcie przewiduje się dwa typy szkoleń:

SZKOLENIA OGÓLNE w wymiarze 16 godzin

– przepisy dot. PPP w PL,

– budowanie kompetencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięć PPP,

– nawiązanie współpracy publiczno – prywatnej,

– partnerstwa na tle tradycyjnych instrumentów realizacji zadań administracji publicznej,

– analiza poszczególnych etapów procedury dotyczących wyboru partnera prywatnego,

– możliwość wykorzystania funduszy UE do realizacji projektów PPP,

– przykłady realizacji przedsięwzięć PPP.

 

SZKOLENIA DEDYKOWANE w wymiarze 32 godzin

Program zajęć dedykowanych wynikać będzie z analizy rynku. Szkolenia będą organizowane pod kątem określonych branż/tematów zgodnie z zapotrzebowaniem MMŚP biorących udział w projekcie. Będą to zajęcia  praktyczne nastawione na rozwiązanie konkretnego problemu/zadania/case’a.

Istnieje możliwość udziału w szkoleniu ogólnym i dedykowanym oraz tylko w szkoleniu dedykowanym.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, posiadającą praktyczne doświadczenie w  budowaniu i realizowaniu partnerstw publiczno – prywatnych, sale szkoleniowe wyposażone w najnowsze technologie oraz wyżywienie w miejscu realizacji szkoleń.

Koszt szkolenia dla jednej osoby oddelegowanej z przedsiębiorstwa wynosi 3 167,44 zł. Przedsiębiorca  pokrywa jedynie część kosztów – w przypadku udziału pracownika w  szkoleniu tylko dedykowanym – 254,53 zł, w  szkoleniu ogólnym i dedykowanym – 384,74 zł.

 

więcej informacji:
eurokreator@eurokreator.eu
tel. 602 49 46 65

Aktualności

Zaproszenie PAIH - targi - Bauma Conexpo Indie (11.12-14.12) - (materiały promocyjne)

2018.11.19

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że Polska Agencja Handlu i Inwestycji w ramach w ramach realizowanego projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” poddziałanie 3.3.2 jest organizatorem stoiska informacyjno – promocyjnego branży „Maszyn i urządzeń” na targach Bauma Conexpo Indie, które będą miały miejsce 11.12-14.12 (więcej informacji o targach: https://www.bcindia.com/)

więcej »

"Eksportuj do Wielkiej Brytanii – innowacyjność i design w opakowaniach", Warszawa.

2018.11.19

Pomimo niepewności związanej z Brexitem, rynek brytyjski nadal jest jednym z najważniejszych kierunków eksportowych dla polskiej gospodarki. Polskie produkty stają się coraz bardziej widoczne na półkach brytyjskich sklepów, a walory dobrej jakości w rozsądnej cenie są zauważane przez brytyjskich konsumentów. Jednak mimo przyjaznego klimatu biznesowego, różnice kulturowe i brak wiedzy o upodobaniach brytyjskich konsumentów powodują, że polscy eksporterzy nie do końca wykorzystują szanse, które ten rynek oferuje. Dotyczy to również przemysłu opakowaniowego, który w

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right