przejdź do zawartości

up

Informacja o szkoleniach z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego

Eurokreator s.c. rozpoczął realizację projektu ”Partnerstwo publiczno-prywatne – szkolenia dla MMŚP”  finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw  oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Celem projektu jest wzrost liczby MMŚP, których pracownicy nabyli wiedzę dotyczącą przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Dlaczego warto?

To projekt dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski, które planują działania o charakterze partnerstw publiczno – prywatnych. Partnerstwo publiczno-prywatne jest metodą zapewnienia efektywnej kosztowo, terminowej, niezawodnej realizacji zadań publicznych poprzez powierzenie ich faktycznego świadczenia takiemu podmiotowi prywatnemu, który ze względu na swą wiedzę i zasoby może świadczeniem tych usług zarządzać lepiej i oszczędniej. j. Do końca 2015 roku podpisanych zostało przeszło 200 umów PPP.  Partnerstwo Publiczno-Prywatne zostało uznane za jeden z kluczowych instrumentów krajowej polityki inwestycyjnej  szczególnie w zakresie nowych projektów zapewniających rozwój gospodarczy, podniesienie jakości usług publicznych, rewitalizację, infrastrukturę badawczo-rozwojową.

Co oferujemy?

Przedsiębiorstwa i ich pracownicy mogą skorzystać ze szkoleń. W projekcie przewiduje się dwa typy szkoleń:

SZKOLENIA OGÓLNE w wymiarze 16 godzin

– przepisy dot. PPP w PL,

– budowanie kompetencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięć PPP,

– nawiązanie współpracy publiczno – prywatnej,

– partnerstwa na tle tradycyjnych instrumentów realizacji zadań administracji publicznej,

– analiza poszczególnych etapów procedury dotyczących wyboru partnera prywatnego,

– możliwość wykorzystania funduszy UE do realizacji projektów PPP,

– przykłady realizacji przedsięwzięć PPP.

 

SZKOLENIA DEDYKOWANE w wymiarze 32 godzin

Program zajęć dedykowanych wynikać będzie z analizy rynku. Szkolenia będą organizowane pod kątem określonych branż/tematów zgodnie z zapotrzebowaniem MMŚP biorących udział w projekcie. Będą to zajęcia  praktyczne nastawione na rozwiązanie konkretnego problemu/zadania/case’a.

Istnieje możliwość udziału w szkoleniu ogólnym i dedykowanym oraz tylko w szkoleniu dedykowanym.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, posiadającą praktyczne doświadczenie w  budowaniu i realizowaniu partnerstw publiczno – prywatnych, sale szkoleniowe wyposażone w najnowsze technologie oraz wyżywienie w miejscu realizacji szkoleń.

Koszt szkolenia dla jednej osoby oddelegowanej z przedsiębiorstwa wynosi 3 167,44 zł. Przedsiębiorca  pokrywa jedynie część kosztów – w przypadku udziału pracownika w  szkoleniu tylko dedykowanym – 254,53 zł, w  szkoleniu ogólnym i dedykowanym – 384,74 zł.

 

więcej informacji:
eurokreator@eurokreator.eu
tel. 602 49 46 65

Aktualności

WEBINARIUM Rozwój północno-zachodniego Mazowsza. Lotnisko Modlin – CARGO

2020.06.16

Szanowni Państwo, Dynamiczny rozwój międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin ma kluczowe znaczenie dla gospodarki całego województwa mazowieckiego

więcej »

EKSPORT MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO USA

2020.06.16

American Investor Club przy Amerykańskiej Izbie Handlowej we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Rockwell Automation i UL International zapraszają producentów maszyn i urządzeń elektrycznych planujących eksport do USA do udziału w seminarium online 30 czerwca br., godz. 11:00 - 12:30.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right