Międzynarodowe targi ARMINERA’2013 w dniach 7-9 maja 2013 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej uprzejmie informujemy, iż we współpracy z Wydziałem Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Argentynie, organizuje udział polskich przedsiębiorców w Międzynarodowych Targach ARMINERA’2013 w dniach 7-9 maja 2013 r. w Buenos Aires.

MT ARMINERA’2013 są kolejnym wydarzeniem targowym realizowanym w ramach Programu Promocji Branży Maszyn i Urządzeń Górniczych - programu promocji dla firm z branży górniczej, którego realizatorem jest  Konsorcjum GÓRNICTWO POLSKIE  w składzie: Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Technika Górnicza oraz Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa.

Uczestnicy Programu mogą uzyskać 75% refundacji z tytułu poniesionych kwalifikowanych kosztów udziału w wybranych przedsięwzięciach.

Program Promocji Branży Maszyn i Urządzeń Górniczych gwarantuje jednocześnie szeroki zasięg  kampanii promocyjnej  organizowanych wydarzeń.

Międzynarodowe Targi ARMINERA organizowane są przez Izbę Pracodawców Przemysłu Górniczego i jest to jedna z największych  wystaw górniczych w Ameryce Południowej.

Zakres branżowy targów obejmuje  szeroka gamę sprzętu górniczego, w tym maszyny, pojazdy, narzędzia, a także technologie i usługi, które prezentowane będą w tym roku przez wystawców z Brazylii, Boliwii, Chile, Chin, Kanady, Kolumbii Niemiec, Peru,  Rosji, RPA, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA.

Przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w Targach ARMINERA’2013 zapewniamy:

Koszt całkowicie wyposażonego indywidualnego stoiska (12 m. kw.), jak również koszt delegacji ( przelot i hotel) dwóch przedstawicieli przedsiębiorstwa jest dofinansowywany w wysokości 75%

Podczas trwania MT ARMINERA’2013 dla polskich wystawców przewidujemy dodatkowo:

Argentyna należy do najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów Ameryki Łacińskiej, a górnictwo argentyńskie opiera się na sektorze wydobycia i eksploatacji gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także na górnictwie odkrywkowym, głównie rud metali kolorowych,  zwłaszcza miedzi. Sektory te są celem inwestycji zagranicznych, zaś zakupy sprzętu, maszyn i urządzeń dla potrzeb wiertnictwa i eksploatacji węglowodorów oraz kopalnictwa odkrywkowego, realizowane są za granicą.

Górnictwo argentyńskie ma generalnie dobre perspektywy rozwoju w długim okresie czasu. Szacuje się, że wartość całości inwestycji w sektorze górniczym w latach 2002 – 2007 wyniosła ok. 4,2 mld USD.

W nadchodzącej dekadzie rząd ma nadzieję na przyciągnięcie inwestycji prywatnych w sektorze wydobywczym rzędu 5-7 mld USD. Mają być one przeznaczone na zagospodarowanie 24 złóż mających rezerwy surowcowe wartości 50 mld USD. Długoterminowa prognoza rozwoju produkcji rud metali jest korzystna. Zagospodarowanie jedynie części złóż wymagać będzie inwestycji rzędu 3-4 mld USD. Powinno to przynieść podwojenie produkcji, a w konsekwencji zwiększenie wartości eksportu.

Z uwagi na harmonogram przygotowań oraz procedurę dofinansowania,  uprzejmie  prosimy zainteresowanych udziałem o pilne  przesłanie  zgłoszenia  na załączonym    formularzu, w celu   przekazania   dalszych  informacji  organizacyjnych dotyczących wyjazdu.

Szczegółowych informacji nt programu udziela oraz zgłoszenia udziału w MT ARMINERA’2013 przyjmuje Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej:
Maria Nowakowska
tel: 22 6309783
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel: 22 6309773
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Katarzyna Kaniewska
tel: 22  6309707
fax: 22 8284199
e-mail: kkaniewska@kig.pl

Zapraszamy do udziału w Targach ARMINERA’2013  i skorzystania tym samym z możliwości  promocji Państwa oferty eksportowej na rynkach Ameryki Południowej.

W załączeniu przekazujemy formularz zgłoszeniowy.