przejdź do zawartości

up

Misja Gospodarcza do Tanzanii (Dar es Salaam, Dodoma) 8-16 września 2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8-16 września 2018 roku Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Ambasadą RP w Dar es Salaam organizuje misję gospodarczą do Tanzanii dla przedstawicieli polskich firm, zainteresowanych podjęciem współpracy gospodarczej i inwestycjami na rynku tanzańskim.

Wyjazd skierowany jest przede wszystkim do firm z szeroko pojętej branży wodnej, zainteresowanych wejściem na rynek tanzański. Zapraszamy także do udziału w Misji firmy z sektora infrastruktury oraz rolniczego, które - wg oceny naszej Ambasady w Dar es Salaam – mają największe szanse na efektywną współpracę z rynkiem tanzańskim.

W dniach 12-13 września 2018 r. w stolicy Tanzanii, Dodomie odbędzie się seminarium naukowo-eksperckie organizowane przez OECD przy współpracy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem seminarium jest wskazanie, w jaki sposób Polska i OECD mogłyby wesprzeć Tanzanię w rozwiązywaniu problemów związanych z wodą i przyczynić się do wdrożenia skutecznych i wydajnych reform polityki w zakresie sektora wody w Tanzanii. Seminarium stanowić będzie forum dla wymiany doświadczeń i pokazania dobrych praktyk. Wezmą w nim udział przedstawiciele władz tanzańskich zaangażowani w tematykę około wodną, w tym ministerstw, w których kompetencjach znajdują się kwestie związane z wodą, leśnictwem, środowiskiem, użytkowaniem gruntów, planowaniem urbanistycznym, rolnictwem i nawadnianiem, energią, transportem, rozwojem infrastruktury, gospodarką i finansami. Obecni będą także przedstawiciele sektora bankowego, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorstw.

Będzie to jeden z elementów programu planowanej Misji Gospodarczej. Dla firm uczestniczących w Misji stwarza to możliwość nie tylko udziału w seminarium, ale także spotkań i rozmów zarówno z decydentami (B2G), jak i wyselekcjonowanymi firmami (B2B).

Kontynuacją projektu MSZ i OECD będzie wizyta studyjna strony tanzańskiej w Polsce. W programie seminarium w dniu 17 października br. w siedzibie Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przewidziane są między innymi prezentacje wybranych polskich firm i kolejne rozmowy B2B/B2G.

W programie merytorycznym Misji przewidziane zostały spotkanie z Ambasadorem RP w Tanzanii JE Krzysztofem Buzalskim, forum biznesowe i rozmowy B2B w Dar es Salaam. Po przelocie do Dodomy uczestnicy Misji wezmą udział w seminarium naukowo-eksperckim (12-13 września), spotkaniach B2B/B2G. Dla nie zainteresowanych udziałem w seminarium zorganizowane zostaną spotkania i wizyty w ministerstwach i instytucjach otoczenia biznesu, ew. wizyty studyjne.

Krajowa Izba Gospodarcza w ramach Misji, poza programem merytorycznym, zadba o opracowanie strony logistycznej tj. zorganizowanie przelotów, transferów na miejscu, programu towarzyszącego.

Przewidywany jest przelot na trasie Warszawa – Dar es Salaam – Warszawa. Ponadto przelot liniami wewnętrznymi z Dar es Salaam do Dodomy oraz przejazd autokarem z Dodomy do Dar es Salaam połączony z noclegiem w Parku Narodowym Mikumi. Organizator dokona rezerwacji hoteli.

Szacowany koszt misji to 13.500 PLN +23% VAT na osobę.

Koszty udziału w misji stanowią koszty uzyskania przychodów.

Powyższa cena obejmuje koszty przelotów w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa-Dar sl Salam-Warszawa; przelotu z Dar es Salaam do Dodomy, przejazdów lokalnych i transferów lotniskowych, noclegów (2 w Dar es Salaam, 3 w Dodomie i 1 w Mikumi), koszty logistyczne związane z organizacją forum i spotkań oficjalnych i biznesowych; druku folderu zawierającego informacje o profilu i ofercie członków Misji, opiekę organizatorów ze strony KIG, a także ubezpieczenie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

PPE_PL_ramowy program 14-08-2018.pdf
 

Zwracamy uwagę, że wszystkie spotkania odbywać się będą w języku angielskim.


Uprzejmie prosimy, w terminie do 25 sierpnia br. o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online, w tym Profile of company w języku angielskim (konieczne!).

Ponadto mailem na adres: emieleszkiewicz@kig.pl prosimy o przesłanie:

  • logo firmy w formacie .jpg,
  • zdjęcie uczestnika Misji
  • dane do ubezpieczenia (nr paszportu +kopia paszportu –strona ze zdjęciem; nr PESEL, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania).

O wizę mogą Państwo aplikować na lotnisku w Dar es Salaam.

Zwracamy Państwa uwagę na wymogi dot. dokumentów paszportowych: ważność paszportu min. 6 m-cy licząc od planowanej daty wyjazdu, co najmniej 2 puste strony w paszporcie.

Opłata za wizę na lotnisku po wylądowaniu (50 USD za wizę turystyczną, 250 USD za wizę biznesową – o rodzaju wizy decyzję podejmują służby na lotnisku).

Konieczne jest przygotowanie wyliczonej kwoty (problemem na granicy może być kwestia wydania reszty).

Obecnie przy wjeździe do Tanzanii z kierunku nieniosącego zagrożenia nie ma obowiązku posiadania szczepień ochronnych przeciw żółtej febrze, czy innym chorobom.

 

Ostatnia dekada była w Tanzanii okresem stabilnego wzrostu gospodarczego na poziomie 7,2% rocznie. Tak szybki wzrost utrzyma się też prawdopodobnie w najbliższych latach, kiedy rozpocznie się eksploatacja na dużą skalę ogromnych złóż gazu ziemnego położonych w środkowej i południowej części wybrzeża tego kraju. Planowane są inwestycje w sieci przesyłu surowców energetycznych oraz transportu kolejowego, które wiodą do tanzańskich portów. Ogromne możliwości w wielu obszarach/sektorach/dziedzinach stwarza też decyzja o przeniesieniu stolicy z Dar es Salaam do Dodomy, której wdrażanie w życie właśnie rozpoczęto. Aby skutecznie zrealizować reformy, rząd Tanzanii będzie potrzebować partnerów i inwestorów zagranicznych, co daje polskim przedsiębiorstwom szansę na znaczącą aktywizację współpracy dwustronnej. Polska postrzegana jest w Tanzanii jako kraj, który w ostatnich dekadach odniósł duży sukces polityczny i gospodarczy.

Administracja zarówno polska, jak i tanzańska zdecydowanie opowiadają się za wsparciem wzajemnej współpracy. Świadczy o tym choćby decyzja o wznowieniu naszej bezpośredniej obecności dyplomatycznej w tym kraju. Nowy Ambasador specjalizuje się w zagadnieniach afrykańskich i problematyce krajów rozwijających się. Ambasador deklaruje przygotowanie podbudowy politycznej dla skutecznego wsparcia współpracy gospodarczej i polskich firm na miejscu. Jest ona warunkiem działania w realiach Afryki Subsaharyjskiej, gdzie gospodarka jest mocno powiązana z elitami rządowymi i administracyjnymi.

W razie dodatkowych pytań czy sugestii zapraszam do kontaktu.


Kontakt:

Krajowa Izba Gospodarcza – Biuro Współpracy z Zagranicą

Anna Derbin (aderbin@kig.pl; tel.: 22 6309 643 lub 506241636)

Ewa Mieleszkiewicz (emieleszkiewicz@kig.pl; tel.: 22 6309 837)

Bartłomiej Nersewicz (bnersewicz@kig.pl; tel.: 22 6309686)

Aktualności

Nawet prawie 430 tys. zł z unijnych środków na pomoc w koronakryzysie

2020.06.24

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

więcej »

Konferencja Urzędu Patentowego RP " - „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa - Przebrała się m!arka” w dniach 29-30 czerwca 2020 r.

2020.06.24

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej przez Urząd Patentowy RP on line „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa - Przebrała się m!arka” w dniach 29-30 czerwca 2020 r.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right