przejdź do zawartości

up

Misja Kazachstan - zaproszenie do rekrutacji

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski”, w ramach RPO WM na lata 2007-2013, organizowany jest udział mazowieckich przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej w misji gospodarczej do Ałmaty w Republice Kazachstanu w dniach 4-6 listopada 2014 r.

Rekrutacja na to wydarzenie jest przeprowadzana za pomocą ankiety, którą znajdą Państwo w niniejszym piśmie. Celem ankiety jest wyłonienie przedsiębiorców do udziału w targach. Liczba zdobytych punktów decyduje o pozycji na liście rankingowej. Zakwalifikowanych zostanie kilka przedsiębiorstw z najwyższą punktacją oraz spełniających kryteria przyznania pomocy de minimis. Przedsiębiorstwa te otrzymają dofinansowanie w zakresie przewidzianym przez Projekt, tj. otrzymają pomoc publiczną w postaci pokrycia kosztów uczestnictwa dotyczących:

 • kosztu przelotu jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa
 • kosztu wejściówki na Targi dla jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa,
 • kosztu transportu lokalnego dla jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa,
 • kosztu udziału w programie misji dla jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa wraz z opieką rezydenta przez cały czas trwania misji.

Warunkiem koniecznym do znalezienia się na liście rankingowej wydarzenia jest: wypełnienie ankiety oraz odesłanie jej wraz z:

 1. aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 2. formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest dostępny do pobrania na stronie www.coie.armsa.pl w zakładce O nas › Materiały do pobrania › Pomoc de minimis.

Wstępny harmonogram misji gospodarczej do Ałmaty (republika Kazachstanu):

Dzień 4 listopada 2014 r.

 • prelekcja nt. kwestii specyfiki rynku kazachskiego w sektorze rolno-spożywczym, warunków wejścia na ten rynek i prowadzenia biznesu, szans i zagrożeń dla polskich eksporterów
 • Business lunch,
 • spotkania B2B z przedsiębiorcami branży rolno-spożywczej z Kazachstanu, które są zainteresowane kupnem polskich produktów/półproduktów/usług (łącznie z obsługą tłumaczeniową);

Dzień 5 listopada 2014 r.

 • wizyta studyjna w przedsiębiorstwie z branży rolno-spożywczej tj. zapewnienie wstępu na teren przedsiębiorstwa, spotkania z przedstawicielem tego przedsiębiorstwa obejmującego prezentację firmy, oprowadzenie po obiekcie (łącznie z obsługą tłumaczeniową),
 • Business lunch,
 • wizytacja targów World Food 2014 Kazachstan;

Dzień 6 listopada 2014 r.

 • wizytacja targów World Food 2014 Kazachstan.

Szczegółowy, godzinowy harmonogram zostanie podany Przedsiębiorstwom, które zakwalifikują się do udziału w misji.

Zainteresowane, mazowieckie przedsiębiorstwa prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety wraz z wymaganymi dokumentami na adres: m.kubicka@armsa.pldo dnia 7.10.2014 r. do godziny 16:00.

Załączniki:

W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, ARM S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania organizacji uczestnictwa w Targach.

Aktualności

Zaproszenie do udziału w Misji Gospodarczej do RPA i Botswany, 21-26 lipca 2019

2019.06.10

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w Misji Gospodarczej do Republiki Południowej Afryki (Johannesburg, Pretoria) i do Botswany (Gabarone), która odbędzie się w dniach 21-26 lipca 2019.

więcej »

Zaproszenie na Forum Gospodarcze Polska – Tunezja, 17 czerwca 2019 r.

2019.06.10

Szanowni Państwo, Krajowa Izba Gospodarcza i Ambasada Tunezji w Warszawie zapraszają do udziału w Forum Gospodarczym Polska – Tunezja w dniu 17 czerwca 2019 r. z udziałem delegacji biznesu tunezyjskiego oraz przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Regionu Centre (CCIC) i Tunezyjskiego Centrum Promocji

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right