Misja gospodarcza, targi i konferencja biomedyczna ILSI 2012 - Tel-Aviv

Szanowni Państwo,

Izba Przemysłowo–Handlowa Polska–Izrael w Warszawie, we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajową Izbą Gospodarczą

ZAPRASZA 
do udziału w MISJI GOSPODARCZEJ, NA TARGI i KONFERENCJĘ ILSI – BIOMED  2012
TEL AWIW/ IZRAEL
w dniach 20 -24 maja 2012 r.

KOSZT UCZESTNICTWA  1 OSOBY KSZTAŁTUJE SIĘ W GRANICACH 6.800,-  PLN netto

ILSI BIOMED   to największe międzynarodowe wydarzenie z udziałem  przedsiębiorców i naukowców z ponad 40 krajów (m.in. Izraela, USA, Chin, Szwajcarii, Niemiec, Danii), prezentujących aktualne rozwiązania i innowacje w branżach medycznej, biomedycznej, farmaceutycznej. W sposób kompleksowy łączy formułę konferencji, targów, tematycznych paneli dyskusyjnych, spotkań B2B  oraz umożliwia dostęp do bazy danych  zagranicznych firm.

Serdecznie zapraszamy firmy reprezentujące szeroki sektor biomedyczny, działające m.in. w następujących obszarach.:

  • SPRZĘT MEDYCZNY
  • LEKI / BIOFARMACJA
  • DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
  • MEDYCYNA REGENERACYJNA
  • NANOBIOTECHNOLOGIA
  • BIOINFORMATYKA
  • TKANKOWA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA.

Program misji obejmuje :

Koszt udziału w misji obejmuje: przelot na trasie Warszawa – Tel Awiw – Warszawa, noclegi (4 doby), udział w przyjęciu powitalnym, wyżywienie (śniadania, lunch, lekkie posiłki), transport na miejscu, przygotowanie i druk katalogu firm uczestniczących w misji wraz z ofertą dla potencjalnego partnera izraelskiego, opiekę logistyczno-organizacyjną koordynatora misji oraz obsługę związaną z pozyskaniem dofinansowania do wyjazdu.

Uprzejmie informujemy, że przy zgłoszeniu co najmniej 4 firm istnieje możliwość dofinansowania ww. kosztu udziału w misji w ramach branżowego projektu promocyjnego Ministerstwa Gospodarki (rozporządzenie RM z dnia 31 października 2007 w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U.. Nr 211, poz. 1542 z późn. zm.)

Maksymalna pomoc udzielona na udział w programie promocji o charakterze branżowym w ramach tego projektu nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych związanych z uczestnictwem w misji jednego przedstawiciela  przedsiębiorstwa.

Firmy zainteresowane udziałem w misji oraz uzyskaniem dofinansowania powinny zgłosić się do koordynatora wyjazdu, Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Izrael najpóźniej do 20 marca 2012 r.

Kontakt:
Dyrektor Natalia Wysocka 
e-mail: nwysocka@kig.pl 
Tel.: 22 630 9613

IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA POLSKA-IZRAEL
Ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
Tel.:+48 22 630 96 13
Fax: +48 22 630 95 59

Numer konta na który należy dokonać przelewu tytułem:
Misja Biomed Israel
08 1500 1777 1219 1033 3919 0000
Kredyt bank IV O/Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 2
00-030 Warszawa