przejdź do zawartości

up

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-024/16

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-024/16

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 3.1, Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie, 3.1.2, Rozwój MŚP, typ projektów - Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od 29 sierpnia 2016 roku.

Termin, do którego można składać wnioski

do 5 grudnia 2016 roku do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Wspierane będą projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi;

Wsparcie obejmować będzie organizacje terenów inwestycyjnych m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowe zagospodarowanie obejmujące w szczególności:

  • prace studyjno-koncepcyjne – wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego,
  • kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, tj.:

 -        budowa/modernizacja sieci zaopatrzenia w wodę,

 -        budowa/modernizacja sieci kanalizacyjnej,

 -        budowa/modernizacja sieci gazowej,

 -        budowa/modernizacja sieci ciepłowniczej,

 -        budowa/modernizacja sieci energetycznej,

 -        budowa/modernizacja lokalnej sieci teleinformatycznej,

  • budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego –    wyłącznie jako uzupełniający element projektu,
  • zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu (m.in. parkingi, zieleń).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania - 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 000 000,00 EUR (35 408 800,00 PLN[1])[1] Kwota dofinansowania ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.06.2016 r. wynoszącym 4,4261 PLN

Pliki do pobrania:

Aktualności

EKSPORT MASZYN I URZĄDZEŃ DO USA

2020.07.06

Szanowni Państwo, W 2019 eksport maszyn i urządzeń do USA stanowił jedną z głównych grup towarów eksportowanych z Polski za ocean. Teraz, w obliczu widocznego w USA trendu zwiększania dywersyfikacji źródeł dostaw gotowych towarów i komponentów z zagranicy, pojawiają się nowe możliwości eksportowe dla polskich producentów.

więcej »

Nawet prawie 430 tys. zł z unijnych środków na pomoc w koronakryzysie

2020.06.24

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right