Open Days

W dniu 25 października 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera zorganizowało Seminarium dla przedstawicieli mazowieckich Jednostek Samorządu Terytorialnego pt. Współpraca terytorialna: korzyści dla Europy i regionu.

Seminarium odbyło się jako wydarzenie lokalne w ramach brukselskich Open Days - European Week of Regions and Cities, których tematy koncentrują się wokół inteligentnego wzrostu oraz współpracy regionalnej jako atutu Europy. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ponieważ gminy i powiaty wykazują duże zainteresowanie programami wsparcia unijnego, jednocześnie sygnalizując brak łatwego dostępu do informacji, w jaki sposób aplikować o dostępne środki, mazowieckie wydarzenie lokalne dotyczyło zagadnienia zwiększania konkurencyjności oraz potencjału województwa mazowieckiego poprzez wykorzystanie środków unijnych. Seminarium miało na celu informowanie o dostępnych programach wsparcia w ramach funduszy UE oraz zachęcenie do jak najskuteczniejszego ich wykorzystania.

Uroczystego otwarcia Seminarium dokonał pan Wiesław Raboszuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz pan Marcin Kulicki, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Gościem Seminarium był także p. Tomasz Waźbiński, Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka. 

Z prelekcjami wystąpili: