przejdź do zawartości

up

Poradnik Inwestora

Aktualizacja: 30.10.2017

Mazowsze pełni funkcję lidera gospodarczego pośród polskich województw. Atutem regionu jest zarówno atrakcyjność inwestycyjna, jak również potencjał gospodarczy. Mazowsze jest liderem pod względem jakości zasobów pracy. Największy rozwój inwestycji zagranicznych na terenie Mazowsza można zauważyć w takich sektorach jak: IT, elektroniczny, motoryzacyjny, chemiczny, biotechnologia (region, a w szczególności Warszawa ma szansę stać się stolicą polskiego BPO). To właśnie BPO, oraz sektor spożywczy i budowlany określa się jako sektory wysokiej szansy. W ostatnich latach można zauważyć również zainteresowanie inwestorów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Proces inwestycyjny jest ze swej natury procesem skomplikowanym, często wieloetapowym, a decyzje nie są podejmowane z dnia na dzień. Często skutki długotrwałych działań są widoczne dopiero w dalszej perspektywie. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z prawnymi aspektami podejmowania działalności inwestycyjnej, jak również z wachlarzem dostępnych zachęt inwestycyjnych.

Z myślą o obecnych i przyszłych inwestorach prezentujemy Poradnik Inwestora zawierający:

  1. podstawowe informacje o prawie dla inwestorów, dostępne na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH S.A.) - zakładka Prawo dla Inwestorów.
  2. informacje o dostępnych zachętach inwestycyjnych:

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Więcej na: PAIH/grant_rządowy

W SSE przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje: zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT), działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie, darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją, zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

Więcej na: PAIH/Zachęty_w_SSE

Jedną z podstawowych zachęt inwestycyjnych dostępnych dla przedsiębiorców w gminach jest zwolnienie z podatków i opłat lokalnych. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej U.p.o.l) przyznaje radom gmin uprawnienia w zakresie kształtowania stawek podatkowych i ustanawiania przedmiotowych zwolnień od przewidzianych w niej podatków i opłat. Podstawowe znaczenie dla przedsiębiorców ma zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Więcej na: PAIH/Zwolnienie_z_podatku

Zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz zmniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę przeznaczoną na fundusz innowacyjności, to tylko niektóre korzyści wynikające z objęcia przedsiębiorstwa statusem centrum badawczo-rozwojowego (CBR). Możliwość taką daje znowelizowana ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Więcej na: PAIH/Centra_B&R

Parki przemysłowe i technologiczne to miejsca, w których dzięki zgromadzeniu firm z jednej branży oraz wspierających je placówek badawczo-naukowych możliwy jest szybki ich rozwój. Na Mazowszu działa jeden Park Przemysłowo-Technologiczny - Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny.

Więcej na: Parki przemysłowe, technologiczne

  • Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest od lat powszechnie na świecie stosowaną metodą współpracy administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i samorządowej, z partnerami prywatnymi. Polega ono na przekazaniu podmiotowi prywatnemu realizacji zadania o charakterze publicznym.

Wykonanie przez partnera prywatnego takiego zadania wiąże się z budową lub remontem niezbędnej infrastruktury, a następnie jej utrzymaniem i zarządzaniem. Z tego względu PPP należy traktować jako z jednej strony narzędzie wspomagające rozwój infrastruktury, z drugiej natomiast, jako sposób dostarczania obywatelom określonych usług.

Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zgodnie z  jej brzmieniem przedmiotem PPP jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Zawierając umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz do poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację. Podmiot publiczny zobowiązuje się natomiast do współdziałania w osiągnięciu celu tego przedsięwzięcia.

Podkreślenia wymaga fakt, że PPP nie stanowi przekazania obowiązków organów administracji sektorowi prywatnemu. Obowiązki te nadal spoczywają na administracji, która uzyskuje możliwość wykonywania ich przy pomocy wiedzy i doświadczenia partnerów prywatnych. Realizacja tych obowiązków z wykorzystaniem PPP pozwala na uzyskanie korzyści w postaci zwiększenia jakości usług dostarczanych obywatelom przez podmioty publiczne oraz zaspokojenia rosnących wymagań społeczeństwa. Z kolei podmioty działające w sektorze prywatnym uzyskują dostęp do nowych rynków zbytu oraz stabilne źródła spłaty zaangażowanego kapitału.

Więcej o tej formie współpracy na www.ppp.gov.pl.

Aktualności

Tarcza antykryzysowa dla biznesu

2020.05.26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju uruchamiają cykl bezpłatnych wideokonferencji, które mają pomóc przedsiębiorcom w walce z gospodarczymi skutkami wywołanymi pandemią koronawirusa.

więcej »

Zaproszenie na webinarium "Post-Pandemic Business Opportunities for European Businesses" 28 maja 2020 r.

2020.05.18

Szanowni Państwo, W dobie globalnej pandemii synchronizacja działań offline i online ma kluczowe znaczenie dla biznesu, dlatego Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) organizuje webinarium w celu prezentacji nowych możliwości dla przedsiębiorców.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right