przejdź do zawartości

up

Projekt pozyskiwania ekspertów zagranicznych do Kazachstanu

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazuję informację dot. projektu pozyskiwania ekspertów zagranicznych do Kazachstanu.

Krajowa Izba Przedsiębiorców Republiki Kazachstanu "Atameken", w ramach państwowego programu "Business Road Map 2020", realizuje projekt "Starsi seniorzy", który skierowany jest na pozyskanie zagranicznych ekspertów z różnych krajów do Kazachstanu. 

W wyniku realizacji projektu oczekiwane są następujące rezultaty:

- zwiększenie efektywności przedsiębiorstw kazachstańskich uczestniczących w projekcie, a także doskonalenie kompetencji ich zarządów i pracowników;

- nawiązanie współpracy pomiędzy MŚP Kazachstanu i  krajem obcym. 

W 2019 r. planuje się pozyskanie 49 ekspertów z zagranicy.

Istnieje zapotrzebowanie na ekspertów z następujących branż:

1. Rolnictwo

2. Górnictwo

3. Przemysł lekki i produkcja mebli

4. Produkcja materiałów budowlanych i innych niemetalowych produktów mineralnych

5. Metalurgia, obróbka metali, inżynieria mechaniczna

6. Pozostałe sektory przemysłu

7. Transport i magazynowanie

8. Turystyka

9. Informacja i komunikacja

10. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

11. Edukacja

12. Usługi zdrowotne i socjalne

13. Sztuka, rozrywka i rekreacja

14. inne usługi.

Eksperci zagraniczni, zainteresowani udziałem w projekcie, mogą składać wnioski bezpośrednio do organizatora.

Izba „Atameken” ogłosiła konkurs ofert na wyłonienie zagranicznej firmy konsultingowej (Wykonawcy), która zrealizuje projekt. 

Wykonawca otrzyma środki finansowe, które powinien przeznaczyć m.in. na:

- pozyskiwanie i szkolenie ekspertów (w tym ubezpieczenie, wizy, i inne wydatki);

- koordynację logistyki misji eksperckich;

- podróże lotnicze ekspertów między krajem ich zamieszkania a Kazachstanem, w tym koszty transportu (zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie i transport na trasie do / z Kazachstanu);

- zapewnienie podróży lotniczych i/lub kolejowych dla ekspertów na terenie kraju zgodnie z miejscem pobytu;

- monitoring i ocena misji eksperckich;

- przygotowanie raportów, w tym diagnostyki i identyfikacji konkretnych problemów rozwoju przedsiębiorstwa, opracowywanie rozwiązań i praktycznej pracy w celu wyeliminowania konkretnych problemów.

Termin złożenia oferty handlowej od potencjalnych dostawców upływa z dniem 15 lutego 2019 r. o godz. 18:30

Adres do przesłania oferty handlowej to: info@atameken.kz (copy: a.muzatova@atameken.kz).

 

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Krajową Izbą Przedsiębiorców „Atameken”.

 

Osoba do kontaktu:

Pani Aikerim Muzatova

Тel.: +7 7172 919 347 (ext. 2118)

Mob.: +7 702 181 78 92 

e-mail: a.muzatova@atameken.kz

 

Aktualności

EKSPORT MASZYN I URZĄDZEŃ DO USA

2020.07.06

Szanowni Państwo, W 2019 eksport maszyn i urządzeń do USA stanowił jedną z głównych grup towarów eksportowanych z Polski za ocean. Teraz, w obliczu widocznego w USA trendu zwiększania dywersyfikacji źródeł dostaw gotowych towarów i komponentów z zagranicy, pojawiają się nowe możliwości eksportowe dla polskich producentów.

więcej »

Nawet prawie 430 tys. zł z unijnych środków na pomoc w koronakryzysie

2020.06.24

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right