przejdź do zawartości

up

Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług

Od 1 marca 2012 r. Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług (PK KSU) na Mazowszu mają w swojej ofercie nowe usługi dla przedsiębiorców oraz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.
Nowy PK KSU znacząco poszerzył swoją ofertę i oprócz świadczenia jak dotychczas usług informacyjnych wprowadził do swojej oferty nowe usługi doradcze: asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz „opieka nad klientem” – wsparcie przedsiębiorcy podczas korzystania ze specjalistycznych usług systemu, m. in. takich jak audyt technologiczny, pożyczki lub poręczenia.
Korzystając z bezpłatnej usługi informacyjnej klienci dowiedzą się wszystkiego o prowadzeniu działalności gospodarczej: administracyjno-prawnych aspektach zakładania, prowadzenia i zawieszania / zamykania działalności, zatrudnianiu cudzoziemców, świadczeniu usług na odległość (w tym usług elektronicznych), prawie ochrony konkurencji, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), ochrony własności intelektualnej, systemów jakości ISO 9001 i HACCP, rozwoju zasobów ludzkich, wykorzystywania technologii informatycznych, możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł, wymogów ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw, prawa zamówień publicznych, bazy CEIDG itd.
Doradztwo - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej to jedna z nowych usług, która weszła w zakres kompetencji PK KSU. Jest ona skoncentrowana na aspektach merytorycznych rozpoczynania działalności gospodarczej. Obejmuje ona m. in.: konsultacje profilu planowanej działalności gospodarczej, przeprowadzenie analizy słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń planowanej działalności, pomoc w przygotowaniu biznesplanu przedsięwzięcia i pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rejestracji/rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym korzystania z bazy CEIDG.
Kolejna nowość to usługa doradcza - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. W tym przypadku, Punkt Konsultacyjny KSU po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb biznesowych klienta doradzać będzie w czterech podstawowych obszarach działalności firmy: formalno-prawne wymogi i obowiązki przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i US, marketing – przygotowanie strategii marketingowej, organizacja oraz finanse przedsiębiorstwa.
Ostatnim nowym elementem jest usługa informacyjna „opieka nad klientem”, obejmująca pomoc przedsiębiorcy w znalezieniu usługodawcy specjalistycznego oraz w skorzystaniu ze specjalistycznego doradztwa (m. in. z usługi proinnowacyjnej, szkoleniowej, finansowej – pożyczki i poręczenia w ramach funduszy współpracujących z KSU). W ramach „opieki nad klientem” konsultanci PK KSU informują o zasadach korzystania z wybranej przez klienta usługi specjalistycznej, jej zakresu, sposobu świadczenia, czasu trwania, zasad finansowania, obowiązków usługodawcy i usługobiorcy, możliwych efektów itp. Pomagają też klientom w umówieniu się z usługodawcą specjalistycznym i monitorują dalsze losy klienta w procesie korzystania z tej usługi, kontaktując się z nim i udzielając dodatkowych, potrzebnych informacji.
Usługi informacyjne są całkowicie bezpłatne. Natomiast usługi doradcze nowych PK KSU są dofinansowane w 90% ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Punkty Konsultacyjne KSU na Mazowszu działają w trzech ośrodkach:

  1. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa www.fund.org.pl
  2. Fundacja Gospodarcza im. K. Marcinkowskiego w Ciechanowie ul. Małgorzacka 8, 06-400 Ciechanów www.fg.org.pl
  3. Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, V piętro www.przedsiebiorca.pl

Konsultanci PK KSU świadczą również dyżury w 13 lokalizacjach na terenie województwa mazowieckiego.
Więcej już wkrótce na stronie www.mazowieckie.ksu.parp.gov.pl  
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług PK KSU.
Projekt realizowany jest ze środków UE w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ - "Możliwości Współpracy Gospodarczej Między Chinami (Hangzhou) i Polską"

2019.05.17

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję organizowaną wspólnie przez CCPIT Hangzhou (China Council for the Promotion of International Trade), Krajową Izbę Gospodarczą oraz Krajową Izbę Gospodarczą Centrum Promocji dotyczącą: „Możliwości Współpracy Gospodarczej Między Chinami (Hangzhou) oraz Polską.”

więcej »

China Homelife Poland - Export Expo - stoisko wystawiennicze Mazowsze

2019.05.17

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza mazowieckich producentów i usługodawców (zarejestrowanych w województwie mazowieckim) do udziału w charakterze wystawcy w targach „Export Expo” – regionalnym panelu eksportowym organizowanym w ramach VIII edycji targów China Homelife Poland 2019.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right