przejdź do zawartości

up

Regionalne Forum Biznesowe - Warszawa 2011

W dniu 8 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyło się Regionalne Forum Biznesowe Warszawa. Gościem honorowym spotkania był prof. Witold Orłowski, który wygłosił prezentację pt. „Grecja, Portugalia, Włochy, … a Polska?”, dotyczącą przyczyn, istoty i następstw trwającego kryzysu gospodarczego. Kolejnym punktem Forum była dyskusja panelowa, w której udział wzięli: Tomasz Waźbiński - Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Mazowieckiego, Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Andrzej Gliński – Członek Zarządu Banku Millenium oraz Grzegorz Maliszewski – Główny Ekonomista Banku Millenium. Moderatorem dyskusji był redaktor Wojciech Szeląg – szef redakcji ekonomicznej Polsat News. Dyskusja dotyczyła możliwych kierunków rozwoju Mazowsza, potencjału gospodarczego i turystycznego regionu, wsparcia lokalnej przedsiębiorczości. Poruszono również temat roli, jaką w regionie pełni Warszawa. W trakcie dyskusji pojawiły się głosy, iż Warszawa, jako najprężniej rozwijające się miasto na Mazowszu, z jednej strony oferuje ogromne możliwości, z drugiej jednak – ściąga do siebie zasoby ludzkie z regionu. Efektem tego są trudności w znalezieniu specjalistów w mniejszych miastach województwa mazowieckiego. Po zakończeniu dyskusji głos zabrał gość honorowy – poseł Adam Szejnfeld.

W czasie Forum dla gości dostępne było stoisko mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, działającego w strukturach ARM S.A., na którym znalazły się bezpłatne materiały promocyjne.

Spotkanie w Warszawie było ostatnim z cyklu spotkań organizowanych pod wspólnym hasłem: Regionalne Forum Biznesowe. W ramach ww. inicjatywy w okresie od maja do grudnia 2011 r. firma Roadshow Polska we współpracy z KIG, Bankiem Millenium oraz przedstawicielami władz samorządowych pod honorowym patronatem MG, MRR i Banku Światowego zorganizowały w miastach wojewódzkich Polski cykl spotkań z przedsiębiorcami. Ideą forum było umożliwienie dyskusji na temat szans i barier rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, przedstawicielami władz samorządowych i sektorem finansów.

Regionalne Forum Biznesowe Regionalne Forum Biznesowe
 Aktualności

Akademia PAIH – cykliczne webinaria na temat amerykańskich przepisów prawa

2019.08.29

ZBH w Waszyngtonie rozpoczyna cykl comiesięcznych szkoleń w formie webinarium – Akademia PAIH – dedykowanych wszystkim tym z Państwa, którzy chcieliby rozpocząć eksport lub założyć firmę w USA.

więcej »

Forum IOB - warsztaty dla branży chemicznej - środa, 28.08.2019

2019.08.22

Województwo Mazowieckie od kilku lat w ramach Forum Instytucji Otoczenia Biznesu udostępnia przestrzeń dla uczestników szeroko rozumianego ekosystemu innowacji do dyskusji nad tematami ważnymi dla rozwoju regionu. Podmioty ze świata nauki, biznesu i usług dla biznesu (Instytucje Otoczenia Biznesu) mogą brać czynny udział w realizacji celów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right