przejdź do zawartości

up

START EASY

 

Od dnia 1 sierpnia 2019 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. realizuje projekt “Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge” o akronimie START EASY w ramach programu INTERREG EUROPE. I faza projektu trwać będzie do 31 stycznia 2022, II faza (wdrożeniowa) do 31 stycznia 2023.

START EASY to projekt rządu Katalonii, którego celem jest poprawa polityki regionalnej  i dostarczenie inteligentnych narzędzi, które umożliwią firmom rozpoczęcie działalności i rozwój, połączenie i integrację zasad "najpierw myśl na małą skalę". Projekt ma na celu promowanie międzyregionalnej wymiany doświadczeń, łączenie wiedzy regionalnej  i zapewnianie możliwości wzajemnego uczenia się oraz ułatwianie opracowywania wspólnych polityk i nowych planów działania. Zwiększenie edukacji lokalnej społeczności przyczyni się do zmniejszenia obaw związanych z zakładaniem nowego biznesu, a tym samym do zwiększenia liczby nowopowstałych firm i startupów.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. pełni rolę partnera konsorcjum, w którego skład wchodzą:

  1. Rząd Katalonii (ES) – lider projektu
  2. Miasto metropolitalne Bolonia (IT)
  3. Litewskie Centrum Innowacji (LT)
  4. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny (PL)
  5. Rada Gospodarcza Flandrii Wschodniej (BE)
  6. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (PL)
  7. Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw (FR)
  8. Ministerstwo Gospodarki Republiki Łotewskiej (LV)

Zadaniem Agencji Rozwoju Mazowsza S.A w projekcie jest zidentyfikowanie dobrych praktyk i nowych narzędzi administracyjnych, zarówno poprzez konsultacje z zainteresowanymi stronami, jak i naukę z innych regionów UE. Zwiększenie edukacji lokalnej społeczności przyczyni się do zmniejszenia obaw związanych z zakładaniem nowego biznesu, a tym samym do zwiększenia liczby nowopowstałych firm i startupów.

Podczas spotkań Regionalnej Grupy Interesariuszy (RGI) będą wymieniane informacje na temat bieżącej sytuacji widziane oczami interesariuszy. Bardzo ważna jest różnorodność partnerów, obecność większych i mniejszych ośrodków (JST), Instytucji Otoczenia Biznesu, start-upów, MŚP, Instytutów Naukowych, aby mogły wzajemnie wymieniać się doświadczeniami oraz uczyć się od siebie. Istotnym dla nas jest, aby uzyskać informacje z subregionów na temat tego, jak wygląda obecna sytuacja, co należy zmienić, jak funkcjonuje procedura zakładania działalności gospodarczej, jak wygląda sytuacja firm rozpoczynających działalność, jakie usługi lokalna administracja zapewnia swoim przedsiębiorcom. Regionalna Grupa Interesariuszy pracować będzie na poziomie lokalnym w celu analizy potrzeb regionalnych, określenia dobrych praktyk, wskazywania problemów i trudności, wspólnego poszukiwania rozwiązań. Wypracowane praktyki zostaną zawarte w regionalnym planie działania, a w drugiej fazie zaimplementowane w wybranych subregionach.

Informacje o naszych działaniach znajdziecie Państwo na stronach:

 

Aktualności

Nawet prawie 430 tys. zł z unijnych środków na pomoc w koronakryzysie

2020.06.24

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

więcej »

Konferencja Urzędu Patentowego RP " - „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa - Przebrała się m!arka” w dniach 29-30 czerwca 2020 r.

2020.06.24

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej przez Urząd Patentowy RP on line „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa - Przebrała się m!arka” w dniach 29-30 czerwca 2020 r.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right