Spotkanie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Zapraszamy Państwa na bezpłatne spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców: 26 października 2016, Michałowice. Tematyka: możliwość nawiązania współpracy w zakresie nowych rynków zbytu oraz pozyskiwanie środków unijnych. Zapisy: fundusze@michalowice.pl, tel 223509174. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

http://www.michalowice.pl/dzieje-sie/zaproszenia/spotkanie-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw,p1786218616