przejdź do zawartości

up

Turcja – atrakcyjny kierunek dla biznesu

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Polsko-Turecka Izba Gospodarcza

serdecznie zapraszają do udziału w seminarium

Turcja atrakcyjny kierunek dla biznesu

25 września 2018 r., godz. 10:00

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sala Konferencyjna na I piętrze

Dlaczego warto zainteresować się rynkiem tureckim i współpracą z tureckimi partnerami?

Szybki rozwój. Turcja jest jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek świata. W rządowej strategii rozwoju zakłada, że do roku 2023 Turcja dołączy do 10 największych gospodarek świata pod względem wytworzonego PKB. Równocześnie dochód per capita osiągnie 25 tys. USD, a źródłem wzrostu gospodarczego będzie rozwój produkcji i eksportu. Turcja to rozbudowane zachęty inwestycyjne dla inwestorów zagranicznych i zelektronizowany system bankowy.

Duży rynek. Turcja mająca ok. 79 mln mieszkańców jest ciekawym rynkiem dla producentów z Polski. Oprócz rynku własnego tureccy przedsiębiorcy mają łatwy dostęp do rynków Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej, Północnej Afryki. Ocenia się, że w zasięgu ich oddziaływania znajduje się ok. 1 miliarda konsumentów.

Nowoczesny przemysł. Turcja to manufacturing country. Do najważniejszych sektorów przemysłowych należą: przemysł tekstylny, samochodowy, maszynowy, stalowy, spożywczy, rafineryjny, ceramiczny, meblowy. W ostatnich latach szybko rozwija się produkcja przemysłowa nowych sektorów takich jak produkcja samochodów, maszyn i urządzeń. Ze względu na własną bazę surowcową (bawełna), Turcja rozwinęła szeroki asortyment wyrobów tekstylno-odzieżowych. Charakteryzuje się on dobrą jakością produktów i wzornictwem na europejskim poziomie. Do światowej czołówki pod względem wartości produkcji należy turecki sektor budowlano-montażowy. Kilka tureckich firm znajduje się na liście największych firm budowlanych świata.

Rozwinięty eksport. W 2017 r. Turcja wyeksportowała do krajów EU ok. 50% całego swojego wywozu. Rośnie turecki eksport do państw płn. Afryki Północnej i Środkowej, Rosji i Bliskiego Wschodu.

Łatwość współpracy. Turcja, mimo że nie jest członkiem UE, należy to tzw. jednolitego obszaru gospodarczego UE. To oznacza, że warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Turcji są zbliżone do warunków polskich. Obowiązujący w Turcji kodeks handlowy jest bardzo zbliżony do polskiego. Co do zasady nie ma ceł pomiędzy Turcja a krajami UE, oprócz uzgodnionych wyjątków (np. w zakresie rolnictwa).

PROGRAM

10:00 10:30

Rejestracja

10:30 10:40

Powitanie uczestników seminarium Pan Piotr Słojewski, Wiceprezes Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

10:40 11: 30

Warunki gospodarcze Turcji. Zachęty inwestycyjne Pan Attila Kizilarslan, Radca Handlowy Ambasady Turcji w Warszawie (Chief Commercial Counsellor)

11:30 12:00

Projekt 6.2.1 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

12:00 12:30

Jak możemy pomóc firmom z Mazowsza planującym wejście na rynek turecki, lub pozyskanie tureckiego partnera Pan Marek Nowakowski, Prezes Zarządu Izby, Polsko-Turecka Izba Gospodarcza

12:30 13:30

Sesja Q&A

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres e-mail: proeksport@armsa.pl.Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 17 września 2018 r. o godzinie 9:00

Z poważaniem,

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Aktualności

Nawet prawie 430 tys. zł z unijnych środków na pomoc w koronakryzysie

2020.06.24

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

więcej »

Konferencja Urzędu Patentowego RP " - „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa - Przebrała się m!arka” w dniach 29-30 czerwca 2020 r.

2020.06.24

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej przez Urząd Patentowy RP on line „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa - Przebrała się m!arka” w dniach 29-30 czerwca 2020 r.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right