WPHI w Szanghaju - imprezy targowe w 2016 r.

Szanowni Państwo,

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju zachęca Państwa do zainteresowania się rynkiem chińskim w bieżącym roku oraz skorzystania ze wsparcia oferowanego przez naszą Placówkę, związanego z uczestnictwem w imprezach targowych. W roku 2016 plan działalności obejmuje wzięcie udziału w poniższych  targach:

W roku 2016 kluczowym wydarzeniem będą największe w Azji targi żywności SIAL w Szanghaju (maj), w ramach których Polska będzie „gościem honorowym”. Kolejnym istotnym wydarzeniem są targi artykułów konsumpcyjnych w Ningbo (czerwiec). Władze tego miasta zostały wyznaczone do rozwijania współpracy z krajami Europy Środkowej i Wschodniej i z tego powodu, targi te są obudowane dodatkowymi  wydarzeniami promującymi możliwości współpracy regionalnej, inwestycyjnej, w zakresie edukacji i szkolnictwa, turystyki i kultury.

Nowością w działalności Placówki w 2016 r. będzie objęcie większym wsparciem lokalnych, chińskich dystrybutorów polskich produktów spożywczych. Głównie na ich bazie Placówka planuje być obecna na targach artykułów spożywczych i konsumpcyjnych w Huaibei, Fuzhou, Nankinie, Xiamen i Hangzhou, w ramach których Wydział otrzymuje od gospodarzy preferencyjne warunki uczestnictwa.  To również działanie podyktowane faktem, iż wraz ze wzrostem zamożności chińskiego społeczeństwa, szereg nowych możliwości zbytu towarów rynkowych pojawia się w innych aglomeracjach miejskich Chin, poza tradycyjnymi ośrodkami typu Szanghaj, Pekin czy Kanton. Generalnie jednym z pożądanych warunków prezentacji na w/w targach „na prowincjach” jest posiadanie towarów na miejscu w Chinach, zatem są to targi szczególnie istotne i odpowiednie dla lokalnych dystrybutorów polskich produktów, posiadających już „towar na sklepowych półkach”. Udział w takich imprezach pomaga importerom/ dystrybutorom zwiększyć sprzedaż towarów „Made in Poland”, skonfrontować jakość towarów z oczekiwaniami klientów z nowych ośrodków, jak też rozszerzyć sieć sprzedaży. Prezentacja polskiej oferty eksportowej dostępnej już na rynku chińskim dodatkowo zwiększa i uwiarygadnia promocyjny przekaz i ugruntowuje przekonanie szerokich rzesz chińskich klientów o rosnącej obecności polskich artykułów na lokalnym rynku.  Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą w opisanym przez Placówkę zakresie, to prosimy o podanie danych teleadresowych lokalnych dystrybutorów. Będziemy chcieli proponować im udział w imprezach targowo-wystawienniczych związanych z promocją polskiej oferty eksportowej.

Każda z opisywanych imprez ma swoją specyfikę regionalną, organizacyjną i produktową.

WPHI udziela dalszych informacji na szczegółowe pytania. Zgłoszenia do udziału w targach jak również zapytania o dodatkowe informacje proszę przekazywać na adres mailowy: shanghai@trade.gov.pl.

Dla uzyskania dodatkowych informacji o imprezach targowych odsyłamy także do tekstów na stronie internetowej Placówki: www.china.trade.gov.pl