przejdź do zawartości

up

Wsparcie dla Eksportu

Aktualizacja: 28.10.2016

Jednym z zadań Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest wspieranie mazowieckich przedsiębiorstw. Działanie to skierowane jest do wszystkich mazowieckich producentów i usługodawców, zainteresowanych rozwojem swojego przedsiębiorstwa, poszerzeniem oferty eksportowej, wdrażaniem innowacji, a także wejściem na rynki zagraniczne.

Szansą na rozwój działalności twojego biznesu staje się eksport, często wyjście na rynek zagraniczny staje się o wiele bardziej opłacalne niż próby jeszcze większego wypełnienia aktualnego rynku oferowanym produktem czy grupą produktów. Żeby nastąpił eksportowy sukces, potrzebna jest spójna strategia i jasny plan. Żeby je mieć, należy się właśnie gruntownie przygotować. Dlatego pierwszym krokiem przed rozpoczęciem eksportu jest zbadanie docelowego rynku.

Gdzie znaleźć wsparcie oraz informacje?

 • Centra Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE)

Sieć Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - COI w całej Polsce zapewnia dostęp do informacji o ofertach inwestycyjnych i danych mikroekonomicznych z regionu. Centra Obsługi Inwestora i Eksportera wspomagają również lokalnych przedsiębiorców m.in. poprzez:

  • bezpłatnie udzielanie wsparcia polskim, szczególnie małym i średnim, przedsiębiorstwom w nawiązywaniu kontaktów za granicą (przekazywanie kontaktów);
  • wspieranie działalności eksportowej (w przypadku różnych COIE mogą być to projekty promocji gospodarczej, przekazywanie informacji, organizacja seminariów, szkoleń i rozmów B2B).

Lista COIE i WPHI dostępna stronie: https://www.trade.gov.pl/pl/departments/index

UWAGA: wsparcie dotyczy wszystkich przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP), którzy prowadzą działalność eksportową lub inwestycyjną poza granicami Polski, bądź planują jej rozpoczęcie.

 • Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI)

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI) promują polski eksport i inwestycje za granicą. Ponadto, nieodpłatnie świadczą usługi polskim przedsiębiorcom, wśród bezpłatnych działań wymienić można:

  • dostarczanie aktualnych informacji rynkowych potrzebnych do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski, rozpoznania lokalnego ryzyka rynkowego, oraz udziału w przedsięwzięciach promocyjnych;
  • udostępnienie polskiemu przedsiębiorcy kontaktów do zagranicznych przedsiębiorstw (z danego rynku);
  • rozpowszechnianie ofert polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem, np. rozesłanie do lokalnych instytucji otoczenia biznesu i organizacji samorządu gospodarczego;
  • rozpowszechnianie zapytań ofertowych zagranicznych firm zainteresowanych importem polskich towarów oraz informacji o wybranych przetargach;
  • eksponowanie materiałów promocyjno-reklamowych polskich przedsiębiorstw na zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych;

Lista COIE i WPHI dostępna stronie: https://www.trade.gov.pl/pl/departments/index

UWAGA: wsparcie dotyczy wszystkich przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP), którzy prowadzą działalność eksportową lub inwestycyjną poza granicami Polski, bądź planują jej rozpoczęcie.

 • Portal Promocji Eksportu

Zawiera on m.in: informacje rynkowe, analizy rynkowe, adresy instytucji wspierających działalność eksportową, oferty zagranicznych firm.

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Misją PARP jest m.in. wspieranie aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. PARP oferuje pomoc firmom, które chcą eksportować:

Celem działania Agencji jest m.in. wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych - http://www.paiz.gov.pl/wsparcie_polskich_firm - pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Oferuje szybki dostęp do informacji z otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji.
 •  Agencja Rynku Rolnego

Realizowany przez ARR program „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” stwarza szanse na pozyskanie funduszy, które pomogą przedsiębiorcom konkurować na rynku światowym. Promocja produktów rolnych może być porowadzona nie tylko na rynku unijnym, ale również poza UE. Z programu mogą korzystać: organizacje branżowe (zrzeszające producentów, wytwórców rolnych), organizacje międzybranżowe (zrzeszające przetwórców, dystrybutorów)

Więcej informacji: http://www.arr.gov.pl/promocja-produktow-rolnych-zasady-ogolne

 • Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Dba o polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. KIG jest członkiem Eurochambres (Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo – Handlowych) i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. KIG ma podpisane umowy o współpracy z większością narodowych izb gospodarczych na świecie.

Organizuje międzynarodowe wystawy naszego kraju podczas Expo (Hanover, Aichi) oraz narodowe ekspozycje polskich przedsiębiorców na całym świecie. Na rzecz wizerunku Polski pracuje Instytut marki Polskiej powołany przez KIG.

Więcej informacji: www.kig.pl

 • Izby handlowe

W Polsce działa kilkadziesiąt izb i agencji handlowych wspomagających biznes. Listę znajdziecie Państwo TUTAJ

Aktualności

8. Forum Rozwoju Mazowsza już 25-26 października w Warszawie

2017.10.13

Jak realizować działania wzmacniające rozwój miast, gmin i całego regionu? O czym pamiętać realizując projekty biznesowe? W jaki sposób tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego? O tym będzie 8. Forum Rozwoju Mazowsza organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych – już 25-26 października na Stadionie Legii w Warszawie.

więcej »

Zaproszenie - Polsko-Tureckie Forum Gospodarcze

2017.10.13

Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A oraz Foreign Economic Relations Board of Turkey (DEIK), we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Ambasadą Turcji w Polsce, mają przyjemność zaprosić Państwa na Polsko-Tureckie Forum Gospodarcze, zorganizowane przy okazji oficjalnej wizyty w Rzeczypospolitej Polskiej prezydenta Turcji, pana Recepa Tayyipa Erdoğana.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,2400 PLN
EUR 4,2049 PLN
CHF 3,3579 PLN
GBP 4,8968 PLN
JPY 3,1828 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2013-05-24)

Partnerzy

left
right