przejdź do zawartości

up

XIV Kongres Eksporterów Polskich

Szanowni Państwo

W imieniu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich mamy zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XIV Kongresie Eksporterów Polskich i Gali oraz uroczystości wniesienia, poświęcenia i wręczenia Sztandaru dla Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, które odbędą się 19 listopada 2015r w Sali Pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 (wejście od ul. Wspólnej).

Jednocześnie pragniemy poinformować Państwa, że uroczystego poświęcenia Sztandaru Stowarzyszenia Eksporterów Polskich dokona Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski.

Poczet Sztandarowy wystawia Wojskowa Akademia Techniczna.

Tematem XIV Kongresu Eksporterów Polskich będą zagadnienia w zakresie alokacji funduszy unijnych w latach 2014-2020 na rzecz urzeczywistniania proinnowacyjnego i proeksportowego rozwoju gospodarki.

Należy podkreślić, że podczas XIV Kongresu Eksporterów Polskich odbędzie się debata poświęcona urzeczywistnianiu proinnowacyjnego i proeksportowego rozwoju polskiej gospodarki w ramach perspektywy finansowej w latach 2014 – 2020. Chodzi o:

  • alokację funduszy unijnych na rzecz proinnowacyjnego i proeksportowego rozwoju gospodarki
  • skuteczność i efektywność działania finansowych instrumentów wsparcia wzrostu eksportu
  • koncentrację działań promocyjnych na priorytetowych i perspektywicznych rynkach zagranicznych

W XIV Kongresie Eksporterów Polskich zapowiedzieli swój udział m.in. Janusz Piechociński Wicepremier, Minister Gospodarki, który przedstawi perspektywę finansową na lata 2014-2020 na rzecz proinnowacyjnego rozwoju eksportu oraz Marek Sawicki Minister Rolnictwa, który omówi możliwości wykorzystania funduszy unijnych w okresie 2014-2020 na rzecz rozwoju eksportu rolno-spożywczego. Ponadto Premier Janusz Piechociński wręczy Laureatom Konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2015” Nagrody w formie Statuetki Grand Prix, Listów Gratulacyjnych i Nagrody pieniężne ufundowane przez Ministra Gospodarki, a Minister Marek Sawicki wręczy Puchar dla Laureata Konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2015” w branży rolno-spożywczej.

Chcemy podkreślić, że do udziału w XIV Kongresie Eksporterów Polskich zostali zaproszeni: Prezydent RP, Premier RP, ambasadorowie z krajów zagranicznych, ministrowie: finansów, infrastruktury i rozwoju, spraw zagranicznych, marszałkowie województw, kierownicy Wydziałów Promocji Handlu i Informacji Ambasad RP, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki: m.in. Departamentów: Jednostek Nadzorowanych i Podległych, Instrumentów Wsparcia oraz Promocji i Współpracy Dwustronnej, przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A a także prasy, radia i telewizji.

W związku z powyższym będziemy wdzięczni Państwu za przyjęcie naszego zaproszenia i udział w XIV Kongresie i Gali oraz uroczystości wniesienia, poświęcenia i wręczenia Sztandaru dla Stowarzyszenia Eksporterów Polskich oraz nadesłanie Karty Zgłoszenia możliwie w terminie do 30 października 2015r. Równocześnie bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIV Kongresie, Gali, a zwłaszcza w uroczystościach sztandarowych przedstawicieli z działów eksportu i marketingu.

Udział w XIV Kongresie Eksporterów Polskich i Gali jest bezpłatny.

Ramowy program XIV Kongresu Eksporterów Polskich

Aktualności

Nawet prawie 430 tys. zł z unijnych środków na pomoc w koronakryzysie

2020.06.24

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

więcej »

Konferencja Urzędu Patentowego RP " - „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa - Przebrała się m!arka” w dniach 29-30 czerwca 2020 r.

2020.06.24

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej przez Urząd Patentowy RP on line „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa - Przebrała się m!arka” w dniach 29-30 czerwca 2020 r.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right