przejdź do zawartości

up

Zaproszenie do udziału w Konkursie Wybitny Eksporter Roku 2015

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich zaprasza eksporterów do udziału w Konkursie „Wybitny Eksporter Roku 2015”. W Konkursie „Wybitny Eksporter Roku 2015” mogą wziąć udział eksporterzy ze wszystkich regionów Polski z następujących branż: chemicznej, elektromaszynowej, metalurgicznej, meblarskiej, motoryzacyjnej, rolno-spożywczej i pozostałych  oraz w kategoriach firm: małych, średnich i dużych.

Patronat Honorowy nad Konkursem „Wybitny Eksporter Roku 2015” objęli: Janusz Piechociński- Wicepremier, Minister Gospodarki; Eugeniusz Grzeszczak-Wicemarszałek Sejmu RP; Marek Sawicki-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałkowie Województw.

Nagrody dla laureatów Konkursu zostaną ufundowane przez Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2015” jego laureaci będą uhonorowani:

  1. Tytułami „Wybitny Eksporter Roku 2015”
  2. Listami Gratulacyjnymi potwierdzającymi nadanie tytułu „Wybitny Eksporter Roku 2015”.
  3. Medalami i Pucharami Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2015”
  4. Nagrodami Ministra Gospodarki: Grand Prix w formie statuetki dla „Wybitnego Eksportera Roku 2015”, nagrodami pieniężnymi i listami gratulacyjnymi za zajęcie I, II i III miejsca.
  5. Nagrodą Ministra Rolnictwa – Puchar dla „Wybitnego Eksportera Roku 2015” w branży rolno-spożywczej.

Udział w Konkursie „Wybitny Eksporter Roku 2015” jest bezpłatny.

Uczestnicy Konkursu będą mieli okazję promocji swojej firmy oraz swoich produktów eksportowych w Katalogu „Wybitny Eksporter Roku 2015” oraz poprzez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP, jak również w prasie, radio i telewizji.

Finał XI edycji ogólnopolskiego Konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2015” nastąpi podczas XIV Kongresu Eksporterów Polskich, który odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 roku w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie.

 Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2015 r.

Karty zgłoszenia oraz ankiety należy nadesłać do Stowarzyszenia Eksporterów Polskich:

lub

  • faxem na numer: 22 331 06 40

lub

  • listownie na adres:

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
ul. Smolna 38 lok. 6
00-375 Warszawa

Do pobrania:

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
ul. Smolna 38 lok. 6
00-375 Warszawa
tel. 22 331 06 39
fax. 22 331 06 40
email: poczta@ekaporterzy.org
http://www.eksporterzy.org/article.php?id=281

Aktualności

EKSPORT MASZYN I URZĄDZEŃ DO USA

2020.07.06

Szanowni Państwo, W 2019 eksport maszyn i urządzeń do USA stanowił jedną z głównych grup towarów eksportowanych z Polski za ocean. Teraz, w obliczu widocznego w USA trendu zwiększania dywersyfikacji źródeł dostaw gotowych towarów i komponentów z zagranicy, pojawiają się nowe możliwości eksportowe dla polskich producentów.

więcej »

Nawet prawie 430 tys. zł z unijnych środków na pomoc w koronakryzysie

2020.06.24

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right