przejdź do zawartości

up
Jesteś tutaj: Strona głównaWyszukiwarka

Wyszukiwarka

Szukana fraza:

zapytanie: drogi i mosty - Wyniki 1 - 8 z 8


Garwolińska Strefa Aktywności Gospodarczej

... infrastrukturę techniczną (drogi, wodociągi, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć gazowa o długości ...

Fundusze Unii Europejskiej

... . Oprócz zachęt podatkowych uchwalanych przez rady gmin i różnych form pomocy na ... ... unijnych zostaną sfinansowane nowe drogi, lotniska, autostrady. Zostaną też zmodernizowane wschodnie ... ... Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w ... ... celem RPO WM jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej ... ... , gospodarczej i przestrzennej województwa realizowane poprzez: rozwój gospodarki regionu ...

Parki Technologiczno-przemysłowe

... ;oacute;lne przedsięwzięcie Miasta Płock i PKN Orlen S.A. , jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez ... ... granicach miasta Płocka w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu rafineryjno-petrochemicznego i siedziby PKN ORLEN ... ... zdecydowanej większości tereny przeznaczone pod inwestycje mają nowo wybudowane drogi asfaltowe, jak r& ... ... - przemysłowe stanowi strefa I oraz II PPPT o łącznej powierzchni ok. 60 ha gruntów inwestycyjnych ... ... . Strefy I oraz II PPPT zlokalizowane są na wschód od Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w ...

Płocki Park Technologiczno-przemysłowy

... ;oacute;lne przedsięwzięcie Miasta Płock i PKN Orlen S.A. , jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez ... ... granicach miasta Płocka w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu rafineryjno-petrochemicznego i siedziby PKN ORLEN ... ... zdecydowanej większości tereny przeznaczone pod inwestycje mają nowo wybudowane drogi asfaltowe, jak r& ... ... - przemysłowe stanowi strefa I oraz II PPPT o łącznej powierzchni ok. 60 ha gruntów inwestycyjnych ... ... . Strefy I oraz II PPPT zlokalizowane są na wschód od Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w ...

Infrastruktura

... i przebiegające przez Polskę drogi międzynarodowe. Odległości pomiędzy stolicą a głównymi ... ... przez terytorium Polski, w tym trzy przez obszar Mazowsza. Korytarz I - z Helsinek, przez Kraje ... ... Nadbałtyckie do Warszawy obejmuje drogę krajowej E67 (nr 8) - „Via Baltica” i linię ... ... kolejową E75. W skład Korytarza II – z Berlina przez Warszawę do Moskwy i Niżnego Nowgorodu ... ... , wchodzi droga krajowa E30 (nr 2, przyszła autostrada A2) oraz linie kolejowe E20 i CE20. Korytarz VI ...

Proces budowlany

... marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.), zwanej ... ... szczególności państwowe i samorządowe, nie dysponują prawempierwokupu lub innymi uprawnieniami w ... ... : planów geodezyjnych, na podstawie których ocenia się dostęp nieruchomości do drogi ... ... ogrzewania, wodnej i kanalizacyjnej, planów zawierających podział terenu na działki geodezyjne ... ... stan prawny i zgodnie z przepisami może być przeznaczona pod przewidywany rodzaj inwestycji, można ...

Działanie 6.2. „Turystyka” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPOWM)

... , przede wszystkim ze względu na brak odpowiedniego zagospodarowania i wyposażenia w infrastrukturę ... ... turystycznej i rekreacyjnej, w tym infrastruktury rowerowej. Przedsięwzięcia z zakresu informacji i promocji ... ... tym m.in. wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, inwentaryzacja oraz ocena ... ... potencjału turystycznego, Określenie produktów markowych, rynków promocji, narzędzi i ... ... technik promocyjnych, Udział w targach i imprezach promocyjnych, w tym udział w targach turystycznych ...

Mazowsze w liczbach

... , prowadzą główne szosy krajowe i przebiegające przez Polskę drogi międzynarodowe. Odległości ... ... Mazowsze w liczbach Innowacyjność na Mazowszu Innowacyjność i wprowadzanie innowacyjności jest ... ... głównym elementem budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i świadczy o ich sile ... ... gospodarczej. Poziom innowacyjności przedsiębiorstw świadczy również o sile regionu i jego zdolności ... ... usługowych i przemysłowych z grupy małych, średnich i dużych (w tej grupie znajdują się przedsiębiorstwa ...

Strony: 1

Aktualności

Ogłoszenie o naborze

2018.08.17

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA z dnia 14 sierpnia 2018 roku Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą: ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Ekspert w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w ramach usługi PRO-EKSPORT W pełnym wymiarze czasu pracy Umowa na zastępstwo

więcej »

ZAPROSZENIE - wpis do katalogu 2019 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand poddziałanie 3.3.2 PO IR

2018.08.13

Szanowni Państwo, W związku z realizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu projektem „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand” podziałanie 3.3.2 PO IR, uprzejmie informujemy, że na stronie https://www.paih.gov.pl/katalog_brands_2019 istnieje możliwość BEZPŁATNEGO wpisu do katalogu targowego na rok 2019

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right